Aire:

Molann Aran Island Ferries go tréan do phaisinéirí ticéid a chur in áirithe sula dtosaítear ar an turas.

As calafort Ros an Mhíl, 23 míle siar as cathair na Gaillimhe, a imíonn báid Aran Island Ferries.

Tá seirbhís tointeála bus ar fáil as Victoria Place i nGaillimh do phaisinéirí nach bhfuil bealach eile go Ros an Mhíl acu.

Moltar do phaisinéirí a bheith i láthair le dul isteach ar an mbus ar a laghad 20 nóiméad roimh thráth imeachta an bhus.

Moltar do phaisinéirí a bhfuil de rún acu tiomáint go Ros an Mhíl uair an chloig a fhágáil don turas bóthair as an gcathair go dtí an calafort agus ní mór dóibh a theacht i láthair le dul ar bord an bháid 30 nóiméad roimh am imeachta an bháid.

Féach na tráthchláir: