An féidir carr a pháirceáil ag Calafort Ros an Mhíl?

Tá páirceáil ar fáil ag an gcé ar chostas €7 ar feadh 24 uair. Ní Féidir an páirceáil chuir in áirithe roimh ré tá neart spásanna páirceála ar fáil. 

 

An féidir carr a thabhairt isteach ar an oileán?

Níl aon bhád farantóireachta do charranna ag dul go dtí na hoileáin. Is báid paisinéirí amháin na báid farantóireachta go dtí Oileáin Árann. Tá bád lastais á oibriú ag comhlacht eile as Duganna na Gaillimhe trí lá in aghaidh na seachtaine. Labhair le 'Lasta Mara Teo' ar 091 562900.

 

Cén t-am is ceart duit a theacht i láthair chun dul ar bord an bháid?

Má tá tú ag dul ar an mbus tointeála, is ceart a theacht i láthair ar a laghad 90 nóiméad roimh an am a seolann an bád. Má thiomáineann tú féin chuig an gcalafort, moltar a bheith i láthair le dul ar bord 30 nóiméad roimh an am a seolann an bád.

 

An gceadaítear madraí ar an mbád?

Ceadaítear madraí isteach ar an mbád ach ní mór iad a choinneáil ar iall agus amuigh ar deic an t-am uilig.

 

An gceadaítear madraí a thabhairt ar an mbus tointeála?

Ní féidir madra a iompar ar na busanna tointeála ach amháin i gcás madra treorach. Ionas gur féidir a chinntiú go gcuirtear cóir chuí ar do chompord orthu, iarrtar ar phaisinéirí atá ag taisteal le madra treorach a chur in iúl dúinn roimh ré má tá i gceist úsáid a bhaint as an tseirbhís tointeála bus.

 

An féidir rothair a thabhairt ar an mbád?

Bíonn roinnt spáis againn do rothair ar na báid ach, ó tharla nach mbíonn spás fairsing, moltar duit an spás a chur in áirithe roimh ré linn an tráth a mbíonn an ticéad don turas á chur in áirithe agat. Is é an costas a bhaineann le rothar a thabhairt isteach agus amach €15.00 (€8.00 ar thuras singil)

 

An gceadaítear rothar a thabhairt ar an mbus tointeála?

Mar a tharlaíonn, ní féidir rothar a iompar ar na busanna tointeála.

 

An féidir dul go dtí trí oileán Árann in aon lá amháin?

Níl sé indéanta cuairt a thabhairt ar na hoileáin ar fad in aon lá amháin. Teastaíonn ar a laghad 2-3 uair an chloig don chuairt is sciobtha ar cheann ar bith de na hoileáin, agus ní leor aon lá amháin le cuairt a thabhairt orthu uilig. Moltar beagán taighde a dhéanamh ar gach ceann de an hoileáin – is féidir láithreán gréasáin Aran Ferries a úsáid lena aghaidh sin – agus ceann acu a roghnú do chuairt chuimsitheach gan deifir iomarcach. Is fiú a theacht ar ais arís le cuairt a thabhairt ar na hoileáin eile!

 

An gá dom an ticéad a phriontáil?

Más ar líne a cheannaigh tú an ticéad (na ticéid), seolfar deimhniú áirithinte chugat. Ní gá sin a phriontáil ós féidir an deimhniú áirithinte a thaispeáint ar an fón nó ar an táibléad agus an ticéad á bhailiú (na ticéid á mbailiú) agat ó cheann de na hoifigí i gCathair na Gaillimhe nó i Ros an Mhíl.

 

Cad a tharlaíonn sa chás nach seolann an bád mar gheall ar dhrochaimsir?

Ina leithéid sin de chás, beifear lánsásta an ticéad a athrú le taisteal lá eile nó aisíoc iomlán a thabhairt duit.

 

Cad is ceart dom a thabhairt liom?

Moltar duit ceamara, bróga compordacha, seaicéad maith báistí, sciath gréine (ná cuireadh sin iontas ort!) agus roinnt airgid a bheith leat agat. Tá gnólachtaí áirithe ar an oileán nach nglacann le cártaí nó ar gá suim íosta a chaitheamh sular féidir íoc le cárta.

 

An bhfuil aon bhád farantóireachta ag imeacht as Cathair na Gaillimhe?

Níl aon bhád paisinéirí ag trácht as Gaillimh go hÁrainn faoi láthair.

 

An féidir ticéad a cheannach ar an gcéibh/ag an mbád?

Moltar go tréan duit na ticéid a chur in áirithe roimh ré, go háirithe ó mhí Aibreáin go Deireadh Fómhair. Bíonn na báid lán go rialta. Ag brath ar líon na ndaoine a chuireann ticéid in áirithe roimh ré, is féidir turais báid bhreise a chur leis an sceideal agus dóthain foirne a eagrú lena n-aghaidh.  Ní féidir sin a dhéanamh má fhanann daoine go dtí an lá féin.

 

Cathaoireacha Rothaí

Ceanglaítear le pontúin snámha i Ros an Mhíl agus le céibheanna cloiche ar na hoileáin. Dá thoradh sin, d'fhéadfadh nach ón deic chéanna ar ar tháinig siad isteach ar an mbád a bheadh paisinéirí ag dul i dtír.

Fágann sin nach féidir i gcónaí, ag brath ar an taoide tráth an turais, paisinéir atá i gcathaoir rothaí a iompar.

Cuir glaoch roimh ré le do thoil ar 091-568903 nó cuir teachtaireacht ríomhphoist chuig info@aranislandferries.com ionas gur féidir linn scrúdú a dhéanamh ar chúrsaí taoide agus comhairle chruinn a chur ort.