[fianán_rogha]

Fúinn
Is é Aran Island Ferries, 37-39 Sráid Forster, Gaillimh, an rialtóir ar na sonraí pearsanta a chuirtear ar fáil sa pholasaí seo. Táimid tiomanta do phríobháideachas ár gcustaiméirí agus beimid soiléir agus trédhearcach i gcónaí maidir leis an bhfaisnéis atá á bailiú againn agus cad a dhéanfaimid leis an bhfaisnéis seo.

Tiomsaíodh an polasaí príobháideachta seo chun freastal níos fearr a dhéanamh orthu siúd a bhfuil imní orthu faoin gcaoi a bhfuil a gcuid ‘Faisnéis inaitheanta phearsanta’ (PII) á húsáid ar líne. Is éard is PII ann, mar a úsáidtear i slándáil faisnéise, faisnéis is féidir a úsáid ina haonar nó in éineacht le faisnéis eile chun duine singil a shainaithint, teagmháil a dhéanamh nó a aimsiú, nó chun duine aonair a shainaithint i gcomhthéacs. Léigh ár bpolasaí príobháideachais go cúramach le do thoil chun tuiscint shoiléir a fháil ar an gcaoi a mbailímid, a úsáidimid, a chosnaíonn nó a láimhseáilimid ar bhealach eile do Fhaisnéis Inaitheanta Pearsanta de réir ár suíomh Gréasáin.

Cén fhaisnéis phearsanta a bhailímid ó na daoine a thugann cuairt ar ár mblag, suíomh Gréasáin nó aip?

Agus tú ag ordú nó ag clárú ar ár suíomh, de réir mar is cuí, is féidir go n-iarrfar ort d’ainm, do sheoladh ríomhphoist, do náisiúntacht, d’uimhir theileafóin, faisnéis cárta creidmheasa nó sonraí eile a chur isteach chun cabhrú leat le do thaithí.

Cathain a bhailímid faisnéis?

Bailímid faisnéis uait nuair a dhéanann tú ordú dár seirbhís farantóireachta agus/nó bus tointeála, liostáil le nuachtlitir, freagra a thabhairt ar shuirbhé, foirm a líonadh nó faisnéis a chur isteach ar ár suíomh.

Conas a úsáidimid do chuid faisnéise?

 • Féadfaimid úsáid a bhaint as an bhfaisnéis a bhailímid uait nuair a chláraíonn tú, nuair a dhéanann tú ceannachán, nuair a chláraíonn tú dár nuachtlitir, go bhfreagróimid suirbhé nó ar chumarsáid mhargaíochta, go n-úsáidfimid an suíomh Gréasáin, nó go n-úsáidfimid gnéithe suímh áirithe eile ar na bealaí seo a leanas:
 • Chun d’idirbhearta a phróiseáil agus seirbhísí bus farantóireachta agus tointeála a d’ordaigh tú a sholáthar duit
 • Chun teagmháil a dhéanamh leat más gá maidir le d’ordú nó chun freagra a thabhairt ar aon chumarsáid a chuirfeá chugainn
 • Chun taithí an úsáideora a phearsantú agus chun ligean dúinn an cineál ábhair agus táirgí a thairiscint a bhfuil an spéis is mó agat iontu a sheachadadh
 • Chun ár suíomh Gréasáin a fheabhsú chun freastal níos fearr ort
 • Chun ríomhphoist tréimhsiúla a sheoladh maidir le d'ordú nó táirgí agus seirbhísí eile

Conas a chosnóimid faisnéis do chuairteoirí?

Tá Aran Island Ferries tiomanta do chosaint an eolais a chuireann tú ar fáil. Déantar ár suíomh Gréasáin a scanadh go rialta le haghaidh poill slándála agus leochaileachtaí aitheanta chun go mbeidh do chuairt ar ár láithreán chomh sábháilte agus is féidir.

Tá d’fhaisnéis phearsanta taobh thiar de líonraí daingnithe agus níl rochtain uirthi ach ag líon teoranta daoine a bhfuil cearta rochtana speisialta acu ar chórais den sórt sin, agus a gceanglaítear orthu an fhaisnéis a choinneáil faoi rún. Ina theannta sin, tá gach faisnéis íogair/creidmheasa a sholáthraíonn tú criptithe trí theicneolaíocht Sraith Soicéad Slán (SSL).

Cuirimid bearta slándála éagsúla i bhfeidhm nuair a chuireann úsáideoir ordú isteach, cuireann sé isteach, nó nuair a fhaigheann sé rochtain ar a bhfaisnéis chun sábháilteacht do chuid faisnéise pearsanta a choinneáil.

Déantar gach idirbheart a phróiseáil trí sholáthraí geataí agus ní dhéantar iad a stóráil nó a phróiseáil ar ár bhfreastalaithe.

Cé a Roinneann Aran Island Ferries Do chuid Faisnéise Le

D’fhéadfaimis do shonraí pearsanta a nochtadh do shainsholáthraithe seirbhíse eile chun cabhrú linn ár ngnó a oibriú, áit a bhfuil rochtain acu ar do shonraí cinnteoimid go roghnaítear iad le meas iomlán a bheith agat ar do chearta príobháideachais.

D’údaráis agus chomhlachtaí poiblí eile nuair a cheanglaítear nó a gceadaítear sin faoin dlí, amhail na Gardaí nó údaráis forghníomhaithe dlí eile chun coireacht a chosc, a imscrúdú nó a bhrath.

An n-úsáideann muid 'fianáin'?

Is comhaid bheaga sonraí iad fianáin a chuireann suíomhanna gréasáin ar do ríomhaire nó ar do ghléas idirlín chun feidhmiúlacht a chur leis. Is féidir fianán a úsáid chun ríomhaire úsáideora nó gléas idirlín atá cumasaithe don suíomh Gréasáin, nó chuig láithreáin ghréasáin tríú páirtí eile a shainaithint. Ligeann sé seo do shuímh Ghréasáin feabhas a chur ar an mbealach ina n-oibríonn siad, amhail sainroghanna úsáideoir a mheabhrú nó úsáid a bhaint as suíomh Gréasáin úsáideora a rianú le haghaidh anailís staitistiúil. De ghnáth, is éard atá i gceist le fianáin ná uimhir uathúil a shannadh don chuairteoir.

Is féidir tuilleadh faisnéise faoi fhianáin a fháil ar www.aboutcookies.org agus www.allaboutcookies.org

Socraíonn Aran Island Ferries na cineálacha fianáin seo a leanas ar do ghléas nuair a thugann tú cuairt ar ár láithreáin ghréasáin:

 • Fianáin fíor-riachtanach
 • Fianáin feidhmíochta agus anailíse
 • Fianáin a dhíriú agus a fhógairt

Is meascán iad na fianáin seo d’fhianáin chéad pháirtí, a shocraigh muid féin, agus fianáin tríú páirtí a shocraíonn soláthraithe seirbhíse tríú páirtí.

Fianáin a bhfuil géarghá leo

Ligeann na fianáin seo duit rochtain a fháil ar ár suíomh Gréasáin, bogadh idir leathanaigh agus seirbhísí a d’iarr tú a fháil. Ligeann na fianáin seo d’úsáideoirí nascleanúint a dhéanamh tríd ár suíomh Gréasáin agus tascanna riachtanacha a dhéanamh ar nós míreanna a chur le bascaed siopadóireachta agus iad ag ceannach seirbhísí ar ár suíomh Gréasáin.

Fianáin Feidhmíochta agus Analytics

Úsáidtear na Fianáin seo chun faisnéis staitistiúil a bhailiú faoi chuairteoirí ar ár suíomh Gréasáin agus na leathanaigh a fheiceann siad.

Úsáidtear fianáin Google Analytics ar ár suíomh Gréasáin chun faisnéis gan ainm a bhailiú faoin gcaoi a n-úsáideann cuairteoirí ár suíomh Gréasáin. Bainimid úsáid as an bhfaisnéis chun tuarascálacha a thiomsú agus chun cabhrú linn ár suíomh Gréasáin a fheabhsú. Tá an t-eolas a bhailítear gan ainm agus folaíonn sé líon na gcuairteoirí ar an suíomh Gréasáin, cad iad na leathanaigh ar thug siad cuairt orthu agus cad as ar tháinig siad ar an suíomh Gréasáin. Tá tuilleadh eolais ar fáil ar: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Fianáin Dírithe agus Fógraíocht

In éineacht lenár gcomhpháirtithe agus ár bhfógróirí úsáidimid fianáin chun fógraí a thaispeáint a chreidimid a bhaineann leatsa agus le do leasanna. Féadfaidh fógróirí tríú páirtí agus comhpháirtithe anailís a dhéanamh ar shonraí a bhailíonn siad faoi d’úsáid ár láithreáin ghréasáin chun fógraí a sheirbheáil ort ar ár láithreáin ghréasáin nó ar láithreáin ghréasáin tríú páirtí eile. Oibrímid freisin le fógróirí chun ár bhfógraí féin a thaispeáint ar láithreáin ghréasáin tríú páirtí, bunaithe ar fhianáin a socraíodh nuair a thug tú cuairt ar ár láithreáin ghréasáin. Féadfaidh fógróirí eolas a úsáid freisin faoi do ghníomhaíocht ghréasáin roimhe seo chun na fógraí atá ar taispeáint ar ár láithreáin ghréasáin a oiriúnú. Is féidir fianáin fógraíochta/spriocdhírithe a úsáid freisin chun do fhreagraí ar fhógraí áirithe a rianú, rud a chabhraíonn le fógróirí a chinntiú go bhfeiceann tú na fógraí is ábhartha feasta, ar ár láithreáin ghréasáin agus ar láithreáin ghréasáin tríú páirtí. Seo a leanas fianáin spriocdhírithe/fógraíochta a úsáidtear ar an Láithreán Gréasáin: Google AdWords

Fianáin Tríú Páirtí Eile

Ní bhaineann roinnt fianáin atá socraithe ar ár láithreáin ghréasáin le Aran Island Ferries. Nuair a thugann tú cuairt ar leathanach ina bhfuil ábhar leabaithe ó thríú páirtí ar nós YouTube, Twitter nó Facebook, féadfaidh na soláthraithe seirbhíse seo a bhfianán féin a shocrú ar do bhrabhsálaí gréasáin.

Ní rialaimid úsáid na bhfianán seo agus ní féidir linn rochtain a fháil orthu mar gheall ar an mbealach a n-oibríonn fianáin, mar ní féidir ach le fianáin a rochtain ag an bpáirtí a shocraigh iad ar dtús. Ba cheart duit na láithreáin ghréasáin tríú páirtí a sheiceáil le haghaidh tuilleadh faisnéise faoi na fianáin seo agus faoi bheartas fianán na dtríú páirtithe seo.

 • YouTube: https://policies.google.com/technologies/cookies
 • Facebook/ Instagram: https://en-gb.facebook.com/policies/cookies/
 • Twitter: https://help.twitter.com/ga/rules-and-policies/twitter-cookies
 • TikTok: https://www.tiktok.com/legal/page/global/cookie-policy/ga

Mura dteastaíonn uait go nglacfaidh do bhrabhsálaí le fianáin, is féidir leat an rogha glactha fianán a mhúchadh i socruithe do bhrabhsálaí. Chun tuilleadh eolais a fháil faoi conas glacadh le fianán a mhúchadh féach le do thoil don fheidhm “Cabhair” i do bhrabhsálaí.

Tabhair faoi deara le do thoil go bhféadfadh sé go gcuirfí cosc ar an Láithreán Gréasáin feidhmiú i gceart má dhíchumasaítear tacaíocht fianán agus seans nach mbeidh tú in ann a chuid gnéithe agus seirbhísí go léir a úsáid go hiomlán. Cliceáil ar an nasc chun tuilleadh eolais a fháil ar conas fianáin a bhainistiú, lena n-áirítear conas tarraingt siar as fianáin feidhmíochta.

Liostáil lenár Liosta Ríomhphoist

Má roghnaíonn tú clárú lenár liosta seoltaí nó liostáil dár liosta seoltaí, tá tú ag toiliú le do shonraí a bheith seolta agus stóráilte ag Mailchimp. Is féidir leat tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi a stórálann agus a láimhseálann Mailchimp sonraí duit anseo https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Nochtadh Tríú Páirtí

Ní dhíolaimid, ní thrádáilimid ná ní aistrímid d’fhaisnéis inaitheanta phearsanta chuig páirtithe seachtracha mura gcuirimid réamhfhógra ar fáil duit. Ní áirítear leis seo comhpháirtithe óstála láithreáin ghréasáin agus páirtithe eile a chuidíonn linn ár suíomh Gréasáin a oibriú, ár ngnó a dhéanamh, nó seirbhís a thabhairt duit, chomh fada agus a chomhaontaíonn na páirtithe sin an fhaisnéis seo a choinneáil faoi rún. Féadfaimid do chuid faisnéise a scaoileadh freisin nuair a chreidimid go bhfuil scaoileadh oiriúnach chun an dlí a chomhlíonadh, chun ár mbeartais láithreáin a fhorfheidhmiú, nó chun ár gcearta, ár maoin nó sábháilteacht daoine eile a chosaint.

Mar sin féin, féadfar faisnéis cuairteoirí nach bhfuil inaitheanta go pearsanta a sholáthar do pháirtithe eile le haghaidh margaíochta, fógraíochta nó úsáidí eile.

Naisc Tríú Páirtí

Ó am go chéile, de réir ár rogha féin, féadfaimid táirgí nó seirbhísí tríú páirtí a áireamh nó a thairiscint ar ár suíomh Gréasáin. Tá polasaithe príobháideachais neamhspleácha ar leith ag na suíomhanna tríú páirtí seo. Mar sin níl aon fhreagracht ná dliteanas orainn as ábhar agus gníomhaíochtaí na suíomhanna nasctha seo. Mar sin féin, déanaimid iarracht sláine ár láithreáin a chosaint agus fáiltímid roimh aon aiseolas faoi na suíomhanna seo.

Príobháideacht Leanaí

Tá Aran Island Ferries tiomanta do riachtanais phríobháideachta leanaí a chosaint agus molaimid do thuismitheoirí agus caomhnóirí ról gníomhach a ghlacadh i ngníomhaíochtaí agus leasanna a bpáistí ar líne. Ní bhailíonn Aran Island Ferries go feasach eolas ó pháistí faoi 16 bliana d’aois agus ní dhíríonn Aran Island Ferries ar a shuíomhanna gréasáin ar pháistí faoi 16 bliana d’aois.

FÉIDIR SPAM Acht

Is dlí é an tAcht CAN-SPAM a leagann síos na rialacha do r-phost tráchtála, a bhunaíonn ceanglais maidir le teachtaireachtaí tráchtála, a thugann an ceart d’fhaighteoirí stop a chur le ríomhphost a sheoladh chucu, agus a leagann amach pionóis chrua as sáruithe.

Bailímid do sheoladh ríomhphoist chun:

 • Seol faisnéis, freagair fiosrúcháin, agus/nó iarratais nó ceisteanna eile
 • Orduithe a phróiseáil agus faisnéis agus nuashonruithe a bhaineann le horduithe a sheoladh
 • Féadfaimid faisnéis bhreise a bhaineann le do tháirge agus/nó seirbhís a sheoladh chugat freisin
 • Margaíocht chuig ár liosta seoltaí nó lean ar aghaidh ag seoladh ríomhphoist chuig ár gcliaint tar éis don bhun-idirbheart tarlú

Chun a bheith i gcomhréir le CANSPAM aontaímid leis na nithe seo a leanas:

 • NÁ úsáid ábhair nó seoltaí ríomhphoist atá bréagach, nó míthreorach
 • Sainaithin an teachtaireacht mar fhógra ar bhealach réasúnta éigin
 • Cuir seoladh fisiceach ár ngnó nó ár gceanncheathrú láithreáin san áireamh
 • Monatóireacht a dhéanamh ar sheirbhísí margaíochta ríomhphoist tríú páirtí maidir le comhlíonadh, má úsáidtear ceann
 • Tabhair onóir d'iarratais rogha an diúltaithe/díliostáil go tapa
 • Lig d’úsáideoirí díliostáil tríd an nasc ag bun gach ríomhphoist a úsáid

Más mian leat, tráth ar bith, díliostáil ó ríomhphoist a fháil amach anseo, is féidir leat ríomhphost a chur chugainn trí na treoracha ag bun gach ríomhphost nuachtlitir a leanúint.

Déan Teagmháil Linn

Má tá aon cheist agat maidir leis an bpolasaí príobháideachais seo is féidir leat teagmháil a dhéanamh linn ag baint úsáide as an eolas thíos:

Aran Island Ferries,
37-39 Sráid Forster,
na Gaillimhe,
eolas@aranislandferries.com