Fágann bus tointeála Sráid na Banríona i lár na Cathrach chun tú a thabhairt chuig ár seoltaí. Mura bhfuil tú ag dul ar an mbus tointeála ní mór duit do chuid socruithe taistil féin a dhéanamh.

Tugtar chun aire nach ticéad an deimhniú áirithinte. Ní mór na ticéid a bhailiú ó cheann dá gcuid oifigí i gCathair na Gaillimhe nó ónár dteirminéal farantóireachta i Ros an Mhíl. Is ceart neart ama lena aghaidh sin a fhágáil i rith an phríomhshéasúir.

Moltar duit a bheith i láthair ag an mbus-stad 20 nóiméad roimh am imeachta an bhus. We recommend you present for boarding at bus stop 20 minutes prior to bus departure time.

Ní féidir rothar, peata ná lastas a iompar ar an mbus.

Is féidir Praghsanna don tseirbhís tointeála bus a fháil ar leathanach na rátaí.