Below are some basic Irish Phrases

   
Cén chaoi a' bhfuil tú? How are you?
Tá ­mé go maith! I am well!
Tá ­mé go h-iontach! I am wonderful!
   
Dia dhuit! Hello!
Dia 's Muire dhuit! Hello to you!
   
Cad is ainm duit? What is your name?
Seán is ainm dom!

Seán is my name!

   
Le do thoil? Please?
Go raibh maith agat!

Thank you!

Tá fáilte romhat! You're welcome!