Téarmaí ⁊ Coinníollacha

 • hé an deimhniú áirithinte a gheobhaidh do thicéad. Caithfear ticéid a bhailiú i gceann dár n-oifigí ag 37-39 Sráid Forster nó ag Brú Kinlay House (urlár na talún) ar Merchant's Rd. nó ag Rossaveel. Tabhair am breise sa bhuaicshéasúr le do thoil mar tá sé thar a bheith gnóthach.
 • I láthair le dul ar bord ag geata na mbád farantóireachta 30 nóiméad roimh am imeachta na mbád farantóireachta.
 • Má tá tú ag glacadh an bhus tointeála, molaimid duit a bheith i láthair le dul ar bord ag stad bus 90 nóiméad roimh am imeachta na mbád farantóireachta. Fágann an bus ó Shráid na Banríona i Lár na Cathrach.
 • Moltar do phaisinéirí am tiomána uair an chloig a cheadú ón gCathair go dtí an Calafort (imeachtimid ó Chuan Rossaveel - calafort 37 ciliméadar siar ó lár Chathair na Gaillimhe).
 • Caithfear am breise a cheadú chun páirceáil ag an gcuan (más infheidhme).
 • Déanfaimid teagmháil leat trí r-phost má tá aon athruithe ar do chuid ama imeachta.
 • Tá sceidil seoltóireachta foilsithe faoi réir a n-athraithe gan fógra mar gheall ar an aimsir fháistineach nó coinníollacha eile.

Aisíocaíochtaí

 • Aisíocaíocht iomlán ar fáil má chuirtear seoltóireacht ar ceal mar gheall ar dhálaí drochaimsire farraige nó aimsire, nó is féidir leat taisteal ar an gcéad seoltóireacht eile atá ar fáil.
 • Ní thugtar aon aisíocaíocht má chuirtear áirithintí ar ceal laistigh de 24 uair an chloig ón am imeachta.
 • Ní thugtar aon aisíocaíocht má chuirtear áirithint in áirithe agus curtha ar ceal laistigh de 24 uair an chloig ón am imeachta.
 • Ní thabharfar aisíocaíochtaí do ghrúpaí (10 duine ar a laghad) a chealaíonn laistigh de 48 uair an chloig.

Pas Taistil In Aisce

 • Má tá tú os cionn 66 bliana d’aois agus má tá cónaí ort go buan sa Stát, ceadaíonn an Scéim Taistil In Aisce duit taisteal saor in aisce ar sheirbhísí iompair áirithe.
 • Má cháilíonn tú le haghaidh Pas Taistil In Aisce agus má tá tú pósta b’fhéidir go bhfaighidh tú Pas Taistil In Aisce a ligfidh do do chéile dul leat saor in aisce agus tú ag taisteal leo.
 • D’fhéadfá a bheith incháilithe Pas Compánach Taistil In Aisce a fháil má mheastar go bhfuil tú mí-oiriúnach chun taisteal ina aonar - tugann an cineál pas seo deis d’aon duine, 16 bliana d’aois nó níos sine, dul in éineacht leat saor in aisce, agus tú ag taisteal leo.
 • Ní féidir ach leis an duine ainmnithe an Pas Taistil In Aisce a úsáid, ní féidir leat ligean do dhuine eile é a úsáid.
 • Chun taisteal saor in aisce ní mór duit do Phas Taistil In Aisce a tháirgeadh i gcónaí lena iniúchadh don oibreoir farantóireachta.
 • B’fhéidir go mbeidh ort féin agus do chéile / chompánach a ghabhann leis fianaise ar chéannacht a sholáthar ag an mbealachbhealach, trí shampla de do shíniú (í) agus / nó d’aitheantas grianghrafadóireachta a tháirgeadh.
 • Is féidir Pas Taistil In Aisce a thógáil agus a sheoladh ar ais chuig an Roinn Cosanta Sóisialta má tá cúiseanna maithe ann le hamhras a bheith ann go bhfuil sé á mhí-úsáid.
 • Má theastaíonn aon fhaisnéis bhreise uait maidir leis an méid thuas is féidir leat tagairt a dhéanamh do shuíomh Gréasáin na Roinne Cosanta Sóisialta www.welfare.ie nó dul chuig ceann dár n-oifigí áit a bhfuil cóip de na téarmaí agus coinníollacha iomlána.

Leanaí

Baineann táillí leanaí le leanaí 5 go 12 bliana d’aois go huile. Taistealaíonn leanaí faoi 5 bliana d’aois saor in aisce ach caithfear iad a chur in áirithe roimh ré ar an bhfón nó i gceann dár n-oifigí.

Daltai

Baineann táillí mac léinn le duine ar bith os cionn 13 bliana d’aois in oideachas lánaimseartha. Teastaíonn ID bhailí do mhic léinn tríú leibhéal.