Téarmaí ⁊ Coinníollacha

 • Ní hé an deimhniú áirithinte a gheobhaidh tú do thicéad. Caithfear ticéid a bhailiú i gceann dár n-oifigí ag 37-39 Sráid Forster nó ag 1. Plás Victoria ar Merchant's Rd., Ag Dugaí na Gaillimhe nó ag Rossaveel. Tabhair am breise sa bhuaicshéasúr le do thoil mar tá sé thar a bheith gnóthach.
 • I láthair le dul ar bord ag geata na mbád farantóireachta 30 nóiméad roimh am imeachta na mbád farantóireachta.
 • Má tá tú ag glacadh an bhus tointeála, molaimid duit a bheith i láthair le dul ar bord ag stad bus 90 nóiméad roimh am imeachta na mbád farantóireachta. Fágann an bus ó Shráid na Banríona i Lár na Cathrach.
 • Má tá tú ag seoltóireacht ó Rossaveel, moltar do phaisinéirí am tiomána uair an chloig a cheadú ón gCathair go dtí an Calafort (imeachtimid ó Chuan Rossaveel - calafort 37 ciliméadar siar ó lár Chathair na Gaillimhe).
 • Caithfear am breise a cheadú chun páirceáil ag an gcuan (más infheidhme).
 • Déanfaimid teagmháil leat trí r-phost má tá aon athruithe ar do chuid ama imeachta.
 • Tá sceidil seoltóireachta foilsithe faoi réir a n-athraithe gan fógra mar gheall ar an aimsir fháistineach nó coinníollacha eile.

Aisíocaíochtaí

 • Aisíocaíocht iomlán ar fáil má chuirtear seoltóireacht ar ceal mar gheall ar dhálaí drochaimsire farraige nó aimsire, nó is féidir leat taisteal ar an gcéad seoltóireacht eile atá ar fáil.
 • Ní thugtar aon aisíocaíocht má chuirtear áirithintí ar ceal laistigh de 24 uair an chloig ón am imeachta.
 • Ní thugtar aon aisíocaíocht má chuirtear áirithint in áirithe agus curtha ar ceal laistigh de 24 uair an chloig ón am imeachta.
 • Ní thabharfar aisíocaíochtaí do ghrúpaí (10 duine ar a laghad) a chealaíonn laistigh de 48 uair an chloig.

Pas Taistil In Aisce

 • Má tá tú os cionn 66 bliana d’aois agus má tá cónaí ort go buan sa Stát, ceadaíonn an Scéim Taistil In Aisce duit taisteal saor in aisce ar sheirbhísí áirithe iompair.
 • Má cháilíonn tú le haghaidh Pas Taistil In Aisce agus má tá tú pósta b’fhéidir go bhfaighidh tú Pas Taistil In Aisce a ligfidh do do chéile dul leat saor in aisce agus tú ag taisteal leo.
 • D’fhéadfá a bheith incháilithe Pas Compánach Taistil In Aisce a fháil má mheastar go bhfuil tú mí-oiriúnach chun taisteal ina aonar - tugann an cineál pas seo deis d’aon duine, 16 bliana d’aois nó níos sine, dul in éineacht leat saor in aisce, agus tú ag taisteal leo.
 • Ní féidir ach leis an duine ainmnithe an Pas Taistil In Aisce a úsáid, ní féidir leat ligean do dhuine eile é a úsáid.
 • Chun taisteal saor in aisce ní mór duit do Phas Taistil In Aisce a tháirgeadh i gcónaí lena iniúchadh don oibreoir farantóireachta.
 • B’fhéidir go mbeidh ort féin agus do chéile / chompánach a ghabhann leis fianaise ar chéannacht a sholáthar ag an mbealachbhealach, trí shampla de do shíniú (í) agus / nó d’aitheantas grianghrafadóireachta a tháirgeadh.
 • Féadfar Pas Taistil In Aisce a thógáil agus a sheoladh ar ais chuig an Roinn Cosanta Sóisialta má tá cúiseanna maithe ann le hamhras a bheith ann go bhfuil sé á mhí-úsáid.
 • Má theastaíonn aon fhaisnéis bhreise uait maidir leis an méid thuas is féidir leat tagairt a dhéanamh do shuíomh Gréasáin na Roinne Cosanta Sóisialta www.welfare.ie nó dul chuig ceann dár n-oifigí ina bhfuil cóip de na téarmaí agus coinníollacha iomlána.

Leanaí

Baineann táillí leanaí le leanaí 5 go 12 bliana d’aois go huile. Taistealaíonn leanaí faoi 5 bliana d’aois saor in aisce ach caithfear iad a chur in áirithe roimh ré ar an bhfón nó i gceann dár n-oifigí.

Daltai

Baineann táillí mac léinn le duine ar bith os cionn 13 bliana d’aois in oideachas lánaimseartha. Teastaíonn ID bhailí do mhic léinn tríú leibhéal.

Rothair

Tá spás teoranta againn do rothair ar an mbád farantóireachta agus mar sin molaimid duit an spás a chur in áirithe linn agus do thicéad farantóireachta á chur in áirithe agat. Ná taispeáin rothar ag an gcríochfort farantóireachta mura bhfuil sé curtha in áirithe roimh ré. Is é an costas ar aistriú rothair ar ais (caighdeánach nó leictreach) ná € 20.00 (€ 10.00 bealach amháin) ó Chathair na Gaillimhe agus € 10 ar ais agus € 5 bealach amháin ó Rossaveel. Ní mór do phaisinéirí a bhfuil rothair leictreacha acu tarscaoileadh a shíniú agus an ceallraí a bhaint sula dtéann siad ar bord. Tabhair faoi deara le do thoil gur féidir rothair a fháil ar cíos ar Inis Mór le Aran Bike Hire ar chostas € 20 in aghaidh an lae.